Breda

Wijkscore per thema

Per wijk is een score opgesteld voor de vier thema’s. Wanneer de wijk meer gevoelig is voor de risico’s van een veranderend klimaat, is deze wijk donkergekleurd. Een lichtere kleur betekent dat de wijk minder gevoelig is voor de risico’s.

Uitdaging

De uitdaging op korte termijn is om in 2020 te komen tot concrete afspraken met bewoners, bedrijven, scholen, verenigingen en overige partners die klimaatadaptief willen handelen.

Wat doen we al?

Door tegels te verwijderen (ontharding) en vergroening, maken we de openbare ruimte klimaatadaptief. Daarnaast zoeken we samenwerking met andere partijen binnen de stad. Het maken van afspraken met partijen in de woningbouw is hier een resultaat van. Voorbeelden van samenwerking in de regio zijn de contacten met waterkring De Baronie en de SWWB. 

We doen onderzoeksprojecten waarbinnen we onderzoeken en meten hoe we ons beleid het beste kunnen inrichten en monitoren. Zie het project Cooltowns (https://www.breda.nl/cool-towns).

We werken aan het vergroten van bewustwording bij de inwoners en hen zo te stimuleren. We organiseerden allerlei publieksactiviteiten tijdens de ‘Week van ons water‘ en een klimaattop voor basisschoolleerlingen. Er kan voor de aanleg van groene daken in de stad subsidie worden aangevraagd. Samen met ondernemers worden de gevels in de binnenstad vergroend. Middels het ondernemersfonds dragen zij hier zelf aan bij.