Zundert

Wijkscore per thema

Per wijk is een score opgesteld voor de vier thema’s. Als een wijk donker gekleurd is, dan is de wijk meer gevoelig voor de risico’s van een veranderend klimaat. Een lichte kleur betekent dat de wijk minder gevoelig is voor de risico’s van een veranderend klimaat.