Over ons

In 2050 moet Nederland klimaatbestendig en waterrobuust zijn ingericht. In dit klimaatportaal vindt u de gebiedsgerichte aanpak van Water- en Klimaatkring De Baronie om dit doel te halen. Water- en Klimaatkring de Baronie is een werkregio bestaande uit de samenwerkende gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Etten-Leur, Rucphen en Zundert, waterschap Brabantse Delta en drinkwaterbedrijf Brabant Water. De Klimaatkring pakt gezamenlijk de opgave op om middels stresstesten de klimaatadaptatie-opgaven in beeld te krijgen en vervolgens een uitvoeringsprogramma op te stellen. De stresstesten zijn in iedere gemeente op wijk- of gebiedsniveau uitgevoerd door adviesbureau Nelen en Schuurmans.

Deze klimaatstresstesten zijn in 2019 uitgevoerd en hiermee zijn verschillende opgaven voor de leefomgeving in beeld gebracht. De resultaten van de stresstesten worden gebruikt om in gesprek te gaan met inwoners, bedrijven, buurtverenigingen en professionele partners zoals woningbouwcorporaties en netbeheerder.