Etten-Leur

Wijkscore per thema

Per wijk is een score opgesteld voor de vier thema’s. Wanneer de wijk meer gevoelig is voor de risico’s van een veranderend klimaat, is deze wijk donkergekleurd. Een lichtere kleur betekent dat de wijk minder gevoelig is voor de risico’s.

Uitdaging

Bij inrichting van openbare ruimtes moet steeds meer rekening gehouden worden met de toenemende droogte en periodes van hitte. Het creëren van schaduw en koelte is noodzakelijk, bijvoorbeeld door voldoende groen te planten op strategische locaties. Water moet in de bodem kunnen trekken. Dat water moet vervolgens ook vastgehouden worden, om het te gebruiken wanneer het lang niet regent.

Wat doen we al?

De gemeente Etten-Leur is al jaren actief om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Zo is op meerdere locaties een gescheiden riolering toegepast om regenwater apart op te vangen. Ook is de gewone riolering vergroot, om overtollig water van grote regenbuien snel af te kunnen voeren. Er zijn meerdere plekken ingericht om regen in wadi’s, poelen en plassen op te vangen.