Wateroverlast

Wateroverlast 

Als gevolg van klimaatverandering zullen de neerslagkarakteristieken veranderen, warmere lucht kan namelijk meer waterdamp bevatten. De hoeveelheid neerslag en extreme neerslag in de winter nemen toe evenals de intensiteit van extreme regenbuien in de zomer. Hagel- en onweersbuien worden heviger. Hierdoor is er een grotere kans op wateroverlast.

Wateroverlast als gevolg van kortdurende hevige neerslag ontstaat vaak in de zomer en vooral in de bebouwde omgeving en andere verharde gebieden, zoals bedrijventerreinen en snelwegen. In dit soort verharde gebieden infiltreert niet veel water in de bodem. Het water wordt dan vaak via de riolering afgevoerd naar een waterzuivering of naar nabijgelegen oppervlaktewater. Wanneer er veel neerslag in een korte tijd valt, kan het zijn dat het riool de hoeveelheid toestromend water niet aankan. Als de straat onvoldoende ruimte heeft om de neerslag ter plekke te bergen, bestaat de kans dat water richting gevoelige locaties afstroomt. Wanneer water bijvoorbeeld gebouwen instroomt of belangrijke doorgangswegen onbegaanbaar maakt, is sprake van wateroverlast.

De laatste jaren leidde kortdurende hevige neerslag incidenteel ook in het landelijk gebied tot overlast. Doorgaans heeft landelijk gebied meer bergingsruimte voor water dan het stedelijk gebied. Toch valt er soms in een korte tijd zo veel regen, dat ook in landelijk gebied het water niet snel genoeg kan infiltreren, worden geborgen of worden afgevoerd. In dat soort situaties staan bijvoorbeeld delen van snelwegen en akkers onder water en verzakken zelfs de taluds van wegen en spoorlijnen doordat de bodem geheel verzadigd is geraakt.