Thema’s

Het klimaat verandert en daar willen de samenwerkende partners van Waterkring De Baronie op voorbereid zijn. In lijn met het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) is daarom een stresstest uitgevoerd. De effecten van klimaatverandering zijn daarmee voor vier thema’s in kaart gebracht.

Water­­overlast

Door klimaatverandering worden neerslagpatronen grilliger. We krijgen te maken met grotere piekbuien en langere natte periodes. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld straten die blank staan of grondwateroverlast in woningen.

Hitte

Klimaatverandering wordt ook vaak global warming genoemd. In de zomer moeten we rekening gaan houden met de effecten van hitte. Bijvoorbeeld schade aan wegen door uitzetting, of overlast bij kwetsbare groepen.

Droogte

Neerslagpatronen worden grilliger. In de zomers krijgen we vaker te maken met langdurige droogte. Als we ons daar niet op aanpassen kunnen we o.a. te maken krijgen met watertekorten voor landbouw, natuur en mens, bodemdaling of funderingsschade.

Over­­­stroming

In een opwarmende wereld krijgen we te maken met een stijgende zeespiegel en een meer variabele aanvoer vanuit de rivieren. Ook al hebben we stevige dijken, we moeten ver vooruit kijken bij de inrichting van de stad en rekening houden met kwetsbaarheden.