Alphen-Chaam

Wijkscore per thema

Per wijk is een score opgesteld voor de vier thema’s. Wanneer de wijk meer gevoelig is voor de risico’s van een veranderend klimaat, is deze wijk donkergekleurd. Een lichtere kleur betekent dat de wijk minder gevoelig is voor de risico’s.

Uitdaging

Voor Alphen-Chaam is de grootste uitdaging om bij voorkeur zoveel mogelijk hemelwater af te voeren juist naar plekken, waar er sprake is van droogte. Echter ook het bestrijden van hitte vergt veel inspanning.

 

Wat doen we al?

In de afgelopen periode is een klimaatscan uitgevoerd op het gebied van overstroming, wateroverlast, hitte en droogte, waarbij de laatste drie de belangrijkste thema’s in de gemeente zijn.

Nieuwbouwwijken worden binnen Alphen-Chaam waterneutraal gebouwd. Ook is in de afgelopen twintig jaar bij alle herinrichtingsprojecten op grote schaal de hemelwaterafvoer van de bestaande riolering losgekoppeld. Het hemelwater zakt waar mogelijk in de bodem of wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater.

Als Cittaslow-gemeente heeft Alphen-Chaam duurzaamheid hoog in het vaandel staan. De gemeente organiseert in samenwerking met diverse betrokkenen vele activiteiten om duurzaamheid te bevorderen. Denk hierbij aan het Kids Klimaatfestival, regentonacties en een ontwerpwedstrijd voor voortuinen. We bieden de inwoners een Energie Loket, waar ze terecht kunnen met al hun vragen over het verduurzamen van hun woning en energiebesparing. Ook ondersteunen we diverse educatieve projecten op de basisscholen.